Mainstream health, mainstream gender

Овој шестдневен семинар беше фокусиран на здрави животни стилови на млади луѓе, особено на жените во Европа, како и на влијанието на неговото промовирање на животот и однесувањето на младите
“Time to Act! From initiative and creativity to European YOUth entrepreneurs”

“Time to Act! From initiative and creativity to European YOUth entrepreneurs”

Младинската размена “Time to Act!” беше креирана да иницира мобилност и активно учество во општеството на невработените млади луѓе, за да ја инспирира нивната креативност и иницијатива за претприемништво. Младите

“Strengthening competences of youth workers for reducing unemployment”

“Зајакнување на компетенциите на младинските работници за намалување на невработеноста” беше обука дизајниранa преку активни и практични методи за динамично вклучување во процесот на учење, каде што учесниците имаа можност