Sport@Street

Sport@Street

Овој проект го поддржуваат пет партнер-организации меѓу кои и ЕКЕ од Битола, а останатите се од Италија, Бугарија, Латвија, Амстердам и Брисел. Спроведувањето на активностите започна од јануари 2021 година,