Into the Wild

Into the Wild

ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола објавува повик за учесници за тренинк курс со наслов IN TO THE WILD TC од 10-18 октомври 2021 година, во Шјауљај, Литванија Учесници можат да бидат