Информативна сесија

Информативна сесија

ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола на 9 Ноември 2019 организира информативна сесија за спортски клубови и спортски здруженија на граѓани од Битола и битолскиот регион.

На информативната сесија беа презентирани можностите за грантирање на спортски клубови и здруженија преку Erasmus+ Key Action.1 и Erasmus+ Sport програмата за грантови до 500.000 евра.