Повик за учесници

Повик за учесници на обука која ќе се реализира во Туза (Сицилија) Италија од 18 до 26 Јануари 2020 година. Обуката е наменета за лица кои би сакале научат како преку музика да го зголемат развојот кај младите, како и за важноста на музичкото изразување и медитација како инструмент за благосостојба.Аплицирајте на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/1wJjc0CQqBY2jB2wFpMLImpJ4pjvCVrLVQXdheBNnuwo/edit

Крајнот рок за аплицирање е 1 ноември 2019
За дополнителни прашања: head.eke.macedonia@gmail.com

Повеќе инфо: 

MANAS – Music And Nature Around the Sound – Mobility of Youth Workers  18 – 26 January 2020