3D – Next Generation

3D – Next Generation

Од 13-21 август 2021 година се реализира проектот ”3D-Next Generation” каде ЕКЕ-Битола се претстави и како домаќин за оваа размена. Покрај учесниците од нашата држава во Битола беа дојдени и група на млади луѓе кои се стекнаа со подобро ниво на компетенции и вештини од областа на ИТ секторот учејќи за основите на 3D печатењето.

Покрај овие знаења, беа подобрени комуникациските вештини, а со сите стекнати знаења учесниците имаат можност во иднина да ја зголемат ефикасноста при извршување на работните задачи посебно кога станува збор за тим како и интеркултурни тимови. Во текот на размената учесниците имаа можност сопствени дела да печатат на 3D печатар и истите да имаат поголемо искуство и во креирањето на 3D дизајни.

Линк од галерија:

236523675_1949549078535016_5302383683225545583_n