”Ways to Peace“ Training Course

”Ways to Peace“ Training Course

Од 7 до 13 октомври 2019 година се одржа тренинг курс ”Ways to Peace” организиран од страна на „ Jus Gentium“ на кој ЕКЕ зеде учество со свои учесници.

На овој тренинг курс учество имаа земено 34 млади луѓе од 11 земји.

Целите на проектот беа поврзани поаѓајќи од тоа дека веќе е познато дека многу години Европа се обидува да спречи многу конфликти кои несомнено го уништуваат мирот кој сите ние треба да го имаме. Во текот на овие години стана очигледно дека ескалацијата на глобалните конфликти е вкоренета во различностите, што може да севоочи во однос на економијата, културата, политиката, етничката припадност, националноста, религијата како и полот.Денес, многу наши општества изгледаат помалку заштитнички настроени кон нивниот плурализам и повеќе го прифаќаат популизмот. Под популисти се мисли на оние политички сили кои се жалат на широко распространетите јавни поплаки додека се обидуваат да исклучат други гласови. Попрецизно, популизмот не е етикета за сите луѓе или движења што го потресуваат естаблишментот. Наместо тоа, ги опишува оние што се повикуваат на објавената волја на „народот“ со цел да го задушат противењето и да ги уништат контролите и балансите што им стојат на патот.

Затоа, со овој проект учесниците имаа шанса и успеаа ​да развијат компетенции во промоција и заштита на човековите права, трансформација на конфликти, градење мир и интеркултурен дијалог, да ​​промовираат присуството и улога на младите како позитивни актери на промените во процесите на градење мир, зајакнување на улогата на младите луѓе и младинските невладини организации во идентификувањето и укажување на прекршувањата на човековите права, вклучувајќи дискриминација, говор на омраза и оние прекршувања на човековите права што влијаат особено на младите и децата, поддршка за присуството на терен на Европската комисија со цел да се промовираат вредностите зад институцијата, развивање на компетенции на младински работници и младински лидери поврзани со градењето мир и обезбедување простор за соработка и вмрежување во областа на ОЧП и градење мир.

Сметаме дека овој тренинг курс имаше одредено влијание врз младите, а тоа се докажа и преку учесниците од ЕКЕ-Битола и тоа преку зајакната интеркултурна свест, поактивно учество во општеството и подобра свест за европскиот проект и вредностите на ЕУ.

Untitled design (2)