“Without Illusion, Let’s act for Gender Inclusion”

“Without Illusion, Let’s act for Gender Inclusion”

Целта на оваа обука беше да се подигне свеста за родовата реалност / нееднаквост и да се развијат конкретни одговори за зајакнување на родовата инклузија.
Целите на овој проект беа:
– да се разберат човековите права и сложеноста на родовите нееднаквости воопшто;
– да се развие самодоверба за да се изрази сопствено мислење за родот и да се практикува вистинска родова еднаквост во сите сфери;
– да се развијат вештини за критичко размислување, дискусија, комуникација, имагинација и креативност;
– да се поттикне борбата против ксенофобија, дискриминација и да се промовираат еднакви можности за вработување и учество на родовите;
– да се поттикне отворен ум, чувство за правда и општествена одговорност;
– да развие капацитетот на младински организации и да дејствуваат како мултипликатори, создавајќи идни проекти за промовирање на вредностите на човековите права, ненасилството и родовата еднаквост.

година на реализација: 2013

програма:Youth In Action

координативна организација: Greater Manchester Youth Network

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *