“WRITING INSTEAD OF FIGHTING”

“WRITING INSTEAD OF FIGHTING”

Отворен повик за учесници на тренинг курс “WRITING INSTEAD OF FIGHTING” кој ќе се оддржи од 28-ми Септември до 3-ти Октомври 2019 год, во Сремски Карловци, Србија

Во рамките на обуката, ќе се обработуваат теми како што се екстремизмот, фашизмот, мирот и помирувањето, идентитетот итн. преку обработка на литературни дела, драмски техники и перформанси. Краен производ од оваа обука ќе биде изведба на перформанс, креиран од учесниците.

Обуката е наменета за млади, младински работници, обучувачи од Република Северна Македонија, Босна и Херцеговина и Србија, особено за оние кои работат со или припаѓаат на маргинализираните групи.

Старосна граница: 18-30