3D – Next Generation

3D – Next Generation

Од 13-21 август 2021 година се реализира проектот ”3D-Next Generation” каде ЕКЕ-Битола се претстави и како домаќин за оваа размена. Покрај учесниците од нашата држава во Битола беа дојдени и
DigiWomen

DigiWomen

Проектот DigiWomen е транснационална соработка меѓу пет партнери меѓу кои и ЕКЕ од Битола со исти потреби и карактеристики како што се едуцираање обучувачи за стручно образование и обука (СОО) за поддршка
Positive conflicts

Positive conflicts

Организиран од страна на „ Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Salvaj“ од Италија. Тренинг курсот се одвиваше од 21-29 јули 2021 година и учество зедоа 24 учесници од неколку земји во
Into the Wild

Into the Wild

ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола објавува повик за учесници за тренинк курс со наслов IN TO THE WILD TC од 10-18 октомври 2021 година, во Шјауљај, Литванија Учесници можат да бидат
To the roots

To the roots

Од 16 и 23 јуни 2021 година, во Мужашихле/ Полска се одржа тренинг курс со наслов ”To the roots” каде учество зедоа група млади луѓе од ЕКЕ-Битола.Главната цел на овој
Sport@Street

Sport@Street

Овој проект го поддржуваат пет партнер-организации меѓу кои и ЕКЕ од Битола, а останатите се од Италија, Бугарија, Латвија, Амстердам и Брисел. Спроведувањето на активностите започна од јануари 2021 година,
The power of communication

The power of communication

На 14 октомври заврши тренингот ,,Моќта на комуникацијата (The power of communication)”, кој се одржа во Реимс, Франција, а започна на 6 октомври, како прва активност од долгорочниот тренинг со