Контакт

    Седиште (писмена комуникација): Борис Кидрич 5/50, 7000 Битола, Република Северна Македонија
    Телефон: +389 (0) 75 211 557