ОТВОРЕН ПОВИК за Тренинг курс – LABIRINT

ОТВОРЕН ПОВИК за Тренинг курс – LABIRINT

ЕКЕ Битола објавува повик за 2 учесници за Тренинг Курс за проектот LABIRINT за outdoor едукација во рамките на Ерасмус+ програмата. Тренингот е наменет за наставници, обучувачи, младински работници и младински лидери со цел да развијат вештини како што се почитување, ефикасна комуникација, толеранција, приод без предрасуди, способност за работа во тимови и критичко размислување.

Тренингот ќе трае од 20-28 Јули и ќе се оддржи на Бајкалско Езеро, Русија.