Into the Wild

Into the Wild

ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола објавува повик за учесници за тренинк курс со наслов IN TO THE WILD TC од 10-18 октомври 2021 година, во Шјауљај, Литванија Учесници можат да бидат
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

Европски Културен Епицентар Битола објавува повик за вклучување волонтери во канцелариите во Битола. Волонтерите ќе асистираат во локални и интернационални активности и ќе имаат можност за учество во младински размени.