Европски Културен Епицентар Битола

Европски Културен Епицентар Битола

Асоцијација за неформално образование Европски Културен Епицентар Битола (ЕКЕ Битола) е невладина, неполитичка организација основана во септември 2012 година од ентузијасти со разновидни квалификации кои сакаат да го користат своето искуство, знаење и професионална мрежа.

Главната цел на Асоцијацијата е да обезбеди висококвалитетни неформални образовни програми за граѓаните од Битола, Македонија, Европа и светот за:

• Промовирање на личен и професионален развој на граѓаните на Република Македонија;

• Овозможување и унапредување на мобилноста на граѓаните во и надвор од границите на Република Македонија;

• Посветеност кон одржлив развој и зголемување на придонесот на граѓаните за решавање на локалните и глобалните проблеми;

• Подобрување на дигиталната писменост, дигитални вештини и дигитална трансформација;

• Промовирање здрав начин на живот преку спорт и спортски активности;

• Образование и зајакнување на ранливите и маргинализираните групи;

• Промовирање на човековите права, демократија, пазарна економија, претприемништво, еднаквост и солидарност.

• Зајакнување на улогата и капацитетите на организациите и институциите преку меѓусебна соработка, поддршка, потреби и можни реформи. Целта на здружението е да се постигне преку едукативни курсеви, семинари, размена, можности за волонтирање, локална и меѓународна мобилност. Ние ги поддржуваме локалните иницијативи што доаѓаат од граѓаните и другите здруженија во нивниот развој. Имаме тесна соработка со градинки, основни училишта, приватни компании, локални власти и други здруженија на локално ниво за што обезбедуваме поддршка и експертиза во врска со неформалното образование и програмите на ЕУ.

Нашата канцеларија се наоѓа во центарот на градот Битола каде имаме простор од 300 м2 каде ги спроведуваме нашите активности. Тимот на ЕКЕ Битола раководи со различни курсеви и работилници (национални и меѓународни), програми за менторство во областите на претприемништво, рурален развој, зајакнување, ИКТ компетенции, социјални движења и кампањи.

Нашите членови на персоналот имаат различни квалификации како обучувачи, менаџери на проекти, обучувачи, ментори, организатори на настани и со искуство во тимско управување, лидерство, комуникација и односи со јавноста, ИКТ, организациско стратешко планирање, малцинства, истражување и во создавање меѓународни мрежи.

Во моментов имаме четири редовни членови на персоналот и четири до шест волонтери во зависност од бројот на активности.