Emove your innerself

Emove your innerself

Како дозна за обуката и кој беше мотивот да се пријавиш?  За обуката дознав од ФејсБук, а мотивот да се пријавам беше темата на обуката и можноста за личен развој.