Европски Културен Епицентар Битола

Европски Културен Епицентар Битола

Асоцијација за неформално образование Европски Културен Епицентар Битола (ЕКЕ Битола) е невладина, неполитичка организација основана во септември 2012 година од ентузијасти со разновидни квалификации кои сакаат да го користат своето