Innovative Coaching makes the Difference

Innovative Coaching makes the Difference

Поради неодамнешната глобална неповолна економска клима и недостиг на работа, младите се најтешко погодени од невработеноста во споредба со возрасните. Поради овие причини, проектот се обидува да ја компензира оваа
Digital Youth Work –         Past, Present Future

Digital Youth Work – Past, Present Future

Младите луѓе во Европа, голем дел од своето слободно време го трошат користејќи дигитални медиуми (видеа, пораки, блогови или социјални медиуми). Сепак, постои очигледен недостиг на компетенции кај истите за

Imprenditori di Idee

Проектот Imprenditori di Idee беше младинска размена на која учествуваа 30 учесници од Италија, Романија, Словенија, Полска и Македонија. Темата на проектот беше социјалното претприемништво меѓу младите. Целта беше да

Photo planet picture Earth

Проектот беше седумдневна младинска размена на која учествуваа 50 млади луѓе од Австрија, Хрватска, Србија, Бугарија, Романија, Полска, Македонија, Албанија, Косово и Грција, што ќе се одржат во Виена, Австрија,

“Healthy cycling through biking”

На овој семинар се собраа 36 младински работници, младински лидери, активисти и волонтери од 9 партнерски организации кои припаѓаат на Европската Унија и Југ Источна Европа: Австрија, Србија, Косово, Македонија,

The Change Makers 2: Sustainable Development through Entrepreneurship Education

Образованието, или поточно недостигот од него, игра клучна улога во неефикасноста. Многу е поголема веројатноста дека младите со ниско ниво на образование ќе бидат погодени од невработеност, неактивност или тешки

Enterprise goes green

Оваа обука беше организирана со цел да обезбеди длабинско справување со вработувањето, под-фокусирање на зелените работни места, одржлив развој и механизми за тоа како да се создаде можност за работа