ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

Европски Културен Епицентар Битола објавува повик за вклучување волонтери во канцелариите во Битола. Волонтерите ќе асистираат во локални и интернационални активности и ќе имаат можност за учество во младински размени.