To the roots

To the roots

Од 16 и 23 јуни 2021 година, во Мужашихле/ Полска се одржа тренинг курс со наслов ”To the roots” каде учество зедоа група млади луѓе од ЕКЕ-Битола.Главната цел на овој