Информативна сесија за спортски клубови и здруженија на граѓани

Информативна сесија за спортски клубови и здруженија на граѓани

Сабота на 9ти ноември 2019 од 9:30 до 13.00 Европски Културен Епицентар Битола организира информативна сесија за спортски клубови и спортски здруженија на граѓани од Битола и битолскиот регион. Темата
Translate »