The power of communication

The power of communication

На 14 октомври заврши тренингот ,,Моќта на комуникацијата (The power of communication)”, кој се одржа во Реимс, Франција, а започна на 6 октомври, како прва активност од долгорочниот тренинг со

WRITING INSTEAD OF FIGHTING

Oбуката со наслов “WRITING INSTEAD OF FIGHTING” беше организирана од нашите партнери “Хајде Да..” во Сремски Карловци. Темата на обуката беше како преку литературни дела да се крене свеста за