Одржана информативна сесија за Еразмус+ Спорт

Одржана информативна сесија за Еразмус+ Спорт

Еразмус+ Спорт инфо сесија
Битола, 09.11.2019

ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола на 9 Ноември 2019 организира информативна сесија за спортски клубови и спортски здруженија на граѓани од Битола и битолскиот регион.

Информативната сесија беше составена од две работилници по час и половина.

На информативната сесија беа презентирани можностите за грантирање за грантирање на спортски клубови и здруженија преку програмите Erasumus+ Key Action.1 и Erasmus+ Sport програмата за грантови до 500.000 евра.

Учесниците има можност да се запознаат подетално за погоренаведентие програми, видот на активности кои можат да бидат грантирани, како и основните чекори за подготовка на апликација.

Translate »