“Without Illusion, Let’s act for Gender Inclusion” Youth Exchange Review

“Without Illusion, Let’s act for Gender Inclusion” Youth Exchange Review

Целта на оваа обука беше да се подигне свеста за родовата реалност / нееднаквост и да се развијат конкретни одговори за зајакнување на родовата инклузија.
Целите на овој проект беа:
– да се разберат човековите права и сложеноста на родовите нееднаквости воопшто;
– да се развие самодоверба за да се изрази сопствено мислење за родот и да се практикува вистинска родова еднаквост во сите сфери;
– да се развијат вештини за критичко размислување, дискусија, комуникација, имагинација и креативност;
– да се поттикне борбата против ксенофобија, дискриминација и да се промовираат еднакви можности за вработување и учество на родовите;
– да се поттикне отворен ум, чувство за правда и општествена одговорност;
– да развие капацитетот на младински организации и да дејствуваат како мултипликатори, создавајќи идни проекти за промовирање на вредностите на човековите права, ненасилството и родовата еднаквост.

година на реализација: 2013

програма:Youth In Action

координативна организација: Greater Manchester Youth Network

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *