“Enterprise Goes Green” Youth Exchange Review

Оваа обука беше организирана со цел да обезбеди длабинско справување со вработувањето, под-фокусирање на зелените работни места, одржлив развој и механизми за тоа како да се создаде можност за работа за себе. Обуката им обезбеди на учесниците неопходни знаења, вештини како да развијат компетенции; им даде поддршка за активизам во нивните локални заедници, овозможувајќи им да развијат и да водат одредени локални иницијативи со цел да ги имплементираат резултатите од учењето на обуката во пракса, особено начините за зголемување на вработливоста на младите луѓе и подигнувањето на свеста за обновливите извори на енергија, еколошки пристапи и потенцијалот за нови работни места во таа област. Присуството на обуката им помогна на учесниците да изградат капацитети за истражување и развој и да поттикнат партнерства за идните активности во оваа област.

година на рализација: 2015

програма: Erasmus+

координативна организација:Association “Professional Forum for Education”

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *